Ψηφιακές Υπηρεσίες

Εξυπηρετηθείτε άμεσα και αποτελεσματικά επιλέγοντας μια από τις παρακάτω υπηρεσίες.

Γενικές Πληροφορίες

Αναφορικά με τα προς αξιοποίηση ακίνητα, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ ΑΕ, μπορείτε να πληροφορηθείτε αφενός από την επίσημη διαδικτυακή της ιστοσελίδα http://www.hppc.gr και αφετέρου από τον διαδικτυακό ιστότοπο ηλεκτρονικών διαγωνισμών ακινήτων https://www.e-publicrealestate.gr.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στο https://www.e-publicrealestate.gr, για να λαμβάνετε με email τις προσεχείς προκηρύξεις των ανοικτών διαγωνισμών.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων έχει λάβει τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την νόμιμη συλλογή και επεξεργασία τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 και τον Ν. 4624/2019. Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, δια της παρούσας υποβαλλόμενης από εσάς Αίτησης, είναι η εξέταση και διαχείριση του αιτήματός σας. Για αναλυτικές πληροφορίες και κυρίως για την άσκηση δικαιωμάτων σας μπορείτε να ενημερωθείτε από τη https://www.hppc.gr/πολιτικήαπορρήτου. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις ή και για την άσκηση των δικαιωμάτων εκ του ΓΚΠΔ μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων μέσω του [email protected].