Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σύμφωνα με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν την Εταιρεία μας, στο επίσημο site (https://hppc.gr/etairiki-diakyvernisi/etairikes-diadikasies-kai-kanonismoi/ ) βρίσκεται αναρτημένος ο ισχύων «Κανονισμός Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών», από τον οποίο μπορείτε έγκυρα να ενημερωθείτε για τις ισχύουσες διαδικασίες, όπως και να ελέγξετε τους όρους και προϋποθέσεις προκειμένου σχετικό αίτημά σας να πληροί τις προϋποθέσεις ορισμένου και απορρέοντος εκ βάσιμου σχετικού εννόμου δικαιώματος .