Οδηγίες

Για να υποβάλετε μια Αίτηση, επιλέξτε τον τύπο της Αίτησης από την λίστα των διαθέσιμων αιτήσεων και ακολουθήστε τον οδηγό συμπλήρωσης και υποβολής. Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης και επισυνάψετε τυχόν προαιρετικά δικαιολογητικά, πατήστε το κουμπί «Υποβολή» και η αίτηση σας αποστέλλεται στον Φορέα μας προς εξέταση, για τη δυνατότητα ικανοποίησης της. Σε οποιοδήποτε στάδιο συμπλήρωσης της αίτησης μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας ή/ και να μεταβείτε στην οθόνη προεπισκόπησής της πριν την οριστική της υποβολή επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατές περαιτέρω αλλαγές. Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη και το ιστορικό των αιτήσεών σας πατώντας το κουμπί «ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ».

Συχνές ερωτήσεις

Μπορείτε να δείτε την λίστα των διαθέσιμων αιτήσεων επιλέγοντας "Γενικές Αιτήσεις".

Πριν ξεκινήσετε την συμπλήρωση της αίτησης μπορείτε να δείτε μια σύντομη περιγραφή της, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν να επισυνάψετε.

Για λόγους ασφαλείας το σύστημα μετά από 10’ αδράνειας θα σας αποσυνδέσει. Μπορείτε όμως να αποθηκεύσετε την αίτησή σας και να την υποβάλλετε αργότερα.

Παρακαλούμε ανεβάστε ένα αρχείο της μορφής doc / pdf / jpg / jpeg / png έως 8 mb.

Μετά την υποβολή της αίτησης μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της. Η αίτησή σας παίρνει Αριθμό Πρωτοκόλλου και στην συνέχεια χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης "δεν" θα είναι δυνατές περαιτέρω αλλαγές.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της διεκπεραίωσής της θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο απάντησης.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη και το ιστορικό των αιτήσεών σας πατώντας το κουμπί «ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ» ενώ παράλληλα μπορείτε να καλέσετε στο 210 333 9416